Parhaat raketit tukun hintaan

TILL NYTT ÅR

Dags
Timmar
Minuter
S

Rakettitukku är koldioxidneutraltI olika medier kan man ibland höra åsikter om att fyrverkeripjäser förorenar avsevärt mycket. Negativa uppfattningar kan bildas när rök uppstår vid skjutning av fyrverkerier. Röken och det brända krutet anses vara föroreningar. Vi på Rakettitukku visste att största delen av röken är kondenserad vattenånga. De luftburna partiklarna som uppstår av brinnande krut kan jämföras med partiklar som uppstår vid värmandet av en vedbastu eller trafikutsläpp. Vi fick en ambitiös tanke! Kunde ett fyrverkeribolag vara koldioxidneutralt? Enligt oss så kunde inte vårt bolags koldioxidavtryck avvika från andra bolag som importerar varor. Detta var startskottet till undersökningarna. Det vore fint om våra konsumenter visste om att koldioxidavtrycket är kompenserat ifall de köper sina fyrverkeripjäser från oss.

Att definiera koldioxidavtryck är inte en lätt uppgift. Påbörjade vi ett projekt. Först sökte vi efter lämpliga beräkningsformler och identifierade informationskällor. Under projektets gång så var vi tvungna att begränsa vissa mätningar. Till exempel när någon mätning påbörjas och avslutas. När vi hade definierat bolagets koldioxidandel, granskades den av en utomstående expert: CO2 Esto Ab från Laukaa.

Mätningen av Rakettitukkus koldioxidavtryck börjar i Shanghais hamn i Kina, och avslutas när konsumenten använder produkten i Finland. Bolagets årliga koldioxidavtryck grundar sig därmed på import, lagring, försäljning och användning. Fastän alla importerade produkter inte säljs och används samma år så har vi även räknat med dessa produkter i vår undersökning.

Suomen Rakettitukku Ab:s CO2-utsläpp var totalt 672 ton under året 2022, vilket i jämförelse motsvarar 65 finländares årsutsläpp (10,3 ton / invånare, Sitra). Det är betydelsefullt att förstå att största delen av utsläppen (över 89%) inom fyrverkeribranschen kommer från logistiken och inte av själva skjutningen av fyrverkeripjäser. Utsläppsandelen av skjutningen ligger endast på 8 %. Vår verksamhet kan därmed jämföras med vilket bolag som helst som importerar varor från Asien.

När mätningarna var slutförda började vi tänka på olika sätt att kompensera för våra koldioxidutsläpp. Kompensations-marknaden för CO2-utsläpp är delvist oorganiserad och därför ansåg vi att valet av rätta samarbetsparter och kompensationsmål var oerhört viktigt. Vi lärde oss från IPCC:s rapporter och Finlands miljöcentral. Slutligen valde vi Green Carbon Finland Ab som vår kompensationspartner. De hade standardiserade kompensationsmål som vi ansåg ändamålsenliga. Vi kompenserar 70 % av utsläppen genom att ta del i internationella Gold Standard-certifierade Renare vindkraftsprojekt och återstående 30% till inhemska skogsplanteringsprojekt.

hiilineutraali  kotimainen sertifigaatti. hiilineutraali ulkomainen sertifigaatti.

Vi har kommit långt i vårt arbete, men vi kan och bör utvecklas under kommande år. Först och främst måste vi analysera vår distributionskedja kritiskt och uppskatta om det finns behov att göra ändringar i vår verksamhet så att koldioxidavtrycket minskar. Kan vi till exempel utveckla logistiken så att den blir smidigare och effektivare eller förutspå försäljningsmängderna bättre?

Vår resa till ett koldioxidneutralt företag har varit intressant och lärorikt. Vi kan vara stolta över slutresultatet. Vi kan med stolthet konstatera att Rakettitukku är Europas första och kanske även hela världens första koldioxidneutrala fyrverkeribolag.

Införskaffa era koldioxidkompenserade fyrverkeripjäser från Rakettitukku och fira ett ny år!

sarjakuva. sarjakuva