Parhaat raketit tukun hintaan

UUTEEN VUOTEEN

Päiviä
Tuntia
Min
S

Ilotulitealan pioneeri ympäristövastuullisuudessaArtikkelia päivitetty joulukuussa 2023

Olemme yksi Euroopan ja jopa koko maailman ensimmäisistä ilotuliteyhtiöistä, jotka ovat sitoutuneet päästöjen vähentämiseen. Olemme tehneet määrätietoista työtä asian eteen jo vuosia ja minimoineet toiminnastamme aiheutuneita ilmastohaittoja todistettavasti vuodesta 2020 lähtien. Teemme ilmastotyötä vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla kestävän maailman puolesta. Tiedämme myös, että kuluttajat haluavat tehdä vastuullisia valintoja ilotulitteita hankkiessaan. Siksi jatkamme ilmastotyötämme määrätietoisesti ja innokkaasti.

Rakettitukun ilmastotyö nyt

Otamme päästömme kattavasti huomioon ilmastotyössämme ja olemme onnistuneet niiden vähentämisessä. Osana vaikuttavaa ilmastotyötämme edistämme suomalaisia todennettuja hiilinieluja, joissa tuetaan metsän lisäistä kasvua. Rakettitukku on lunastanut hiilinieluhankkeista syntyviä verifioituja kotimaisia ilmastoyksiköitä 10 000 euron arvosta, mikä vastaa 357 t hiilensidontaa. Rakettitukun lunastamat ilmastoyksiköt kattavat oman toiminnan eli Scope 1 -ja Scope 2 -päästöt kokonaan, mitkä sisältävät Rakettitukun hallinnassa olevien ajoneuvojen polttoaineiden palamisen sekä ostoenergian yrityksen hallinnassa olevissa tiloissa. Lisäksi ne kattavat Scope 3:sta liikematkojen, työmatkojen, myytyjen tuotteiden käytön ja jätteen hävityksen, yrityksen kaiken jätteenkäsittelyn sekä tuotteiden jakelun päästöt ja suuren osan kaikista logistiikan päästöistä. Hankkeiden hiilensidonta edesauttaa Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035. Metsän lisäinen kasvu tarkoittaa sitä, että puun kasvu lisääntyy ilman käsittelyä tapahtuvaan kasvuun verrattuna.

Tarkempaa tietoa ympäristötyön taustalle

Vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin tuli täsmennyksiä helmikuussa 2023. Hiilineutraaliusväittämän kriteerit tarkentuivat ja vaatimuksena on mm. kaikki päästölähteet huomioiva päästölaskenta ja julkinen ilmastotiekartta. Lisäksi käytännössä täytyi päättää, tuemmeko ilmastoyksiköitä lunastamalla Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta, jolloin siis lunastetaan kotimaisia ilmastoyksiköitä vai pyrimmekö yrityksen hiilineutraaliuteen, jolloin voi lunastaa vain ulkomaisia ilmastoyksiköitä.

Siirrämme vuodesta 2024 alkaen vuosittaisen hiilijalanjäljen laskennan alkamaan huhtikuun alusta yhtä aikaa tilikautemme kanssa. Näin on helpompi seurata päästöjen suhdetta liikevaihtoon. Loppuvuodesta 2023 valmistuneen laskennan perusteella on saatu tarkempi kuva päästöjen jakautumisesta. Sen perusteella pystymme tekemään entistä tarkempia päästövähennyssuunnitelmia.

Rakettitukun vastuullisuudesta laajemmin voit lukea täältä

Ilmastotyömme kehittyy jatkuvasti

Vuoden 2022 ilmastotoimien myötä olimme hiilineutraali yritys, mutta hiilineutraalisuuskriteerien tarkentuessa emme täytä niitä enää täysin, vaikka laskentamme kattaa kaikki päästömme. Laskentatavan muuttumisesta huolimatta ilmastotoimemme ovat vähintäänkin samalla tasolla kuin aiemminkin ja kehittyvät jatkuvasti.

Vuoden 2022 hiilijalanjäljen osalta lunastimme varmennettuja kotimaisia metsäpohjaisia hiilinieluprojekteja ja kansainvälisiä Gold Standardin sertifioimia metsänsuojeluhankkeita. Nyt tuemme siis Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitetta ja lunastimme kotimaisia ilmastoyksiköitä. Kehitämme päästölaskentaa ja raportointia jatkuvasti Valtioneuvoston julkaiseman uuden oppaan ohjeiden mukaan. (Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin: Vapaaehtoisten ilmastotekojen edistäminen ilmastoyksiköillä. Laine, Anna; Ahonen, Hanna-Mari; Pakkala, Anna; Laininen, Jenni; Kulovesi, Kati; Mäntylä, Iris (2023-02-01))

Kumppanina Green Carbon

Yhteistyökumppanimme hiilijalanjäljen laskennassa on Green Carbon Finland Oy. Laskenta perustuu aina GHG -protokollaan (Greenhouse Gas Protocol). Se on kasvihuonekaasuprotokolla eli standardi, joka on kehitetty ympäristövaikutusten laskemiseen. Laskelmissa huomioidaan Rakettitukun päästöt kokonaisvaltaisesti Scope -luokittelun mukaan. Näin saadaan tarkka kuva yrityksen hiilijalanjäljen suuruudesta ja kyetään tunnistamaan merkittävimmät kohteet päästövähennyksille.

Scope 1 -luokkaan kuuluvat suorat kasvihuonepäästöt, esimerkiksi yrityksen autojen päästöt. Scope 2 -luokassa huomioidaan ostetun energian tuottamisesta aiheutuneet päästöt, kuten sähkö, lämmitys ja jäähdytys. Huomioimme Rakettitukun hiilijalanjäljen laskennassa myös Scope 3 -luokkaan kuuluvat epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat tuotteiden loppukäytöstä sekä tavaroiden ja palveluiden hankinnasta. Ilotulitteiden käytön aikainen ilmastovaikutus lasketaan CO2e:n mukaan. Muuten laskennassa käytetään yleisiä päästökertoimia.

hiilineutraali  kotimainen sertifigaatti.

Päästöt samat kuin 115 henkilöllä vuodessa

Rakettitukun tuotteet valmistetaan Kiinassa ja hiilijalanjäljen laskenta alkaa paikallisesta tehtaasta. Päästölaskentamme on kehittynyt. Aiemmin se alkoi Kiinan lähtösatamasta, koska valmistamisesta ei ollut mahdollista saada tarpeeksi tarkkoja tietoja. Vieläkin joidenkin päästökertoimien osalta toivomme saavamme vielä yksityiskohtaisemmin määritellyt päästökertoimet käyttöön tulevaisuudessa, mutta laskennassa on käytetty parhaita mahdollisia kertoimia.

Laskennassa huomioidaan kaikki maahantuodut tuotteet ja niiden käytönaikainen vaikutus sillä oletuksella, että kaikki maahantuodut ilotulitteet myös käytetään. Käytännössä kaikkia maahantuotuja tuotteita ei myydä eikä käytetä saman vuoden aikana, mutta tämä laskentatapa ei ainakaan jätä tilaa päästöjen aliarvioinnille.

Rakettitukun CO2e-päästöt olivat vuonna 2023 (tarkastelujakso 1.10.2022-30.9.2023) yhteensä 1192 tonnia. Tämä voi äkkiseltään kuulostaa paljolta, mutta jos sitä vertaa esimerkiksi yhden suomalaisen henkilön aiheuttamaan CO2-päästöön (10,3 tonnia, Sitra), se tarkoittaa noin 115 henkilön vuosipäästöjä.

Ostetun energian aiheuttamia päästöjä meillä ei ole lainkaan

Ilotulitteiden käyttö vain 4% päästöistä

Suurin osa (52 %) Rakettitukun päästöistä syntyy tuotteiden valmistuksesta. Seuraavaksi suurin osa päästöistä syntyy, kun tuotteet matkaavat Kiinasta Suomeen ja kuljetetaan myyntipisteillemme. Kuljetusten osuus kokonaispäästöistä on (33%) ja jakelun osuus (5%). Logistiikkapäästöt lasketaan Scope 3 -luokkaan.

Vain 4% päästöistämme syntyy myymiemme ilotulitteiden käytöstä ja 3% niiden elinkaaren päätöksestä. Alle 2% hiilijalanjäljestämme koostuu jätehuollosta ja liikematkoista. Scope 2- luokan päästöjä eli ostetun energian aiheuttamia päästöjä meillä ei ole lainkaan, sillä käytämme vain päästöttömiä energiamuotoja. Ostamme uusiutuvaa sähköenergiaa ja vähennämme kulutusta toimiston aurinkopaneelien ja varaston maalämpöratkaisun avulla. Rakettitukun hiilijalanjälki koostuu siis suurimmilta osin tuotteiden valmistuksesta ja logistiikasta. Näin päästömme vastaavat mitä tahansa tuotetta Kauko-Idästä maahantuovaa ja myyvää tukkuliikettä Suomessa.

Kokonaispäästöjemme volyymiin vaikuttaa eniten se, kuinka paljon tuomme tuotteita maahan. Rakettitukun CO2e-päästöt ovat vuonna 2023 (tarkastelujakso 1.10.2022-30.9.2023) 1196 tonnia. Koska hiilijalanjäljen laskenta ulottuu nyt valmistamiseen, aiempien vuosien päästölukemat eivät ole vertailukelposia. Vuonna 2022 päästömme olivat 672 tonnia, mutta mm. valmistamisen eikä Kiinan sisäisen logistiikan osuutta ollut mukana laskennassa. Olemme onnistuneet kuitenkin vähentämään muiden päästöjen osuutta, mm. maahantuodun muovin määrää.

Liikevaihtoon suhteutettuna Rakettitukun hiilijalanjälki on 161,7 t CO2e / milj. €.

Näyttävyys ei kerro saastuttavuudesta

Ilotulitteista puhutaan joissain yhteyksissä merkittävänä saastuttajana, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kuten sanottua, tuotteiden käyttö on vain 4 % Rakettitukun hiilijalanjäljestä. Mielikuva saastuttavuudesta saattaa syntyä siitä, että ilotulitteet ovat lähtökohtaisesti näyttäviä ja niitä ammuttaessa näyttää syntyvän savua. Ilotulitukset tunnetaan myös ”ruudin tuoksusta”, joka syntyy pienestä määrästä rikkiyhdisteitä, jotka ihmisen hajuaisti tunnistaa herkästi. Todellisuudessa suurin osa savusta on tiivistynyttä vesihöyryä. Palavasta ruudista syntyvät pienhiukkaset ovat käytännössä samanlaisia, joita syntyy vaikkapa liikenteestä, puusaunan lämmittämisestä tai kynttilöiden polttamisesta. Ilotulitteissa ne itse asiassa tuhoutuvat riittävän lämpötilan vuoksi täydellisemmin, kun taas esimerkiksi liikenteen aiheuttamissa pienhiukkasissa palaminen on epätäydellisempää. Ilotulitteiden ruutimäärät ovat lisäksi verrattain pieniä, eikä ilotulitteita käytetä päivittäin.

Ilotulitteiden valmistus on suurelta osin käsityötä tai yksinkertaisilla koneilla suoritettavaa työtä, jolloin valmistus ei vaadi juuri energiaa tai kalliita tuotantolaitoksia tai muuta ympäristöä paljon kuormittavia vaiheita toisin kuin vaikkapa elektroniikan valmistus. Ilotulitteiden pyrotekniset massat ovat muuttuneet vuosien saatossa huomattavasti myrkyttömämmiksi ja ympäristöturvallisemmiksi. Muun muassa entisaikojen “rätinämassassa” käytetty lyijy ja arsenikki on nykyisin kielletty ilotulitteissa REACH-asetuksella. Syöpävaarallisia aineita, kuten kloorattuja aromaattisiä hiilivetyjä ei ole saanut käyttää ilotulitteiden pyromassoissa vuosiin.

Suomen suurimpana kuluttajailotulitteiden myyjänä ja oman maahantuontimme kautta valvomme luonnollisesti tuotteiden laatua ja myymme ainoastaan CE-merkittyjä tuotteita.

Tee siis vastuullisempi valinta ja hanki ilotulitteesi Rakettitukusta!

LÄHTEITÄ:

Opas vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden hyviin käytäntöihin: Vapaaehtoisten ilmastotekojen edistäminen ilmastoyksiköillä. Laine, Anna; Ahonen, Hanna-Mari; Pakkala, Anna; Laininen, Jenni; Kulovesi, Kati; Mäntylä, Iris (2023-02-01)

Determination of Particulate Matter Emission Factors of Common Pyrotechnic Articles. Keller, Fritz; Schragen, Christian. (2021-02-10)

sarjakuva rakettitukun ilmastotyöstä. sarjakuva rakettitukun ilmastotyöstä.