Parhaat raketit tukun hintaan

UUTEEN VUOTEEN

Päiviä
Tuntia
Min
S

Rakettitukku on hiilineutraali!

hiilineutraali rakke.


Julkisuudessa kuulee silloin tällöin mielipiteitä, joiden mukaan ilotulitteet ovat merkittäviä saastuttajia. Mielikuva on varmaankin syntynyt siitä, että rakettia taivaalle ampuessa syntyy savua ja toisaalta kun raketin tai padan efektit räjähtävät taivaalla, myös siitä syntyy savua. Savun ja palaneen ruudin ajatellaan olevan saastetta. Me Rakettitukussa tiesimme, että todellisuudessa suurin osa savusta on tiivistynyttä vesihöyryä ja palavasta ruudista syntyvät pienhiukkaset ovat ihan vastaavia, mitä syntyy esimerkiksi puusaunaa lämmitettäessä tai liikenteessä. Eräässä muutaman vuoden takaisessa palaverissa syntyikin kunnianhimoinen ajatus; voisiko ilotuliteyhtiö olla hiilineutraali? Näkemyksemme mukaan yrityksemme hiilijalanjälki ei voi olla juurikaan poikkeava verrattuna muihin tavaroita maahantuoviin yrityksiin, joten ei muuta kuin tuumasta toimeen ja selvitystyö käyntiin. Olisihan se hienoa, kun voisimme myös ilmoittaa, että hankkimalla ilotulitteet Rakettitukusta kuluttaja voi olla hyvillä mielin hiilijalanjäljen suhteen.

Hiilijalanjäljen määrittäminen ei ollut aivan yksinkertainen operaatio. Käynnistimme projektin etsimällä soveltuvia laskentakaavoja, tunnistamalla tietolähteitä ja opiskelemalla aihetta. Projektissa jouduttiin myös tekemään linjauksia ja rajauksia, esimerkiksi siitä, mistä kohtaa mittaus aloitetaan ja mihin lopetetaan. Yhtä kaikki, kun olimme omasta mielestämme saaneet yhtiöitä koskevan osuuden määritettyä, päätimme tarkistuttaa lähestymiskulman ulkopuolisella asiantuntijalla. Meitä on hiilijalanjäljen laskennassa auttanut ja laskentamme tarkastanut Green Carbon Finland Oy.

Hiilineutraali yritys

Hiilijalanjälkeä pienentäviä toimia tehdään yrityksessämme koko ajan mahdollisuuksien mukaan ja tarkastellaan, miten voidaan päästöjä vähentää ja vähennetään päästöjä sieltä mistä niitä pystytään vähentämään. Tämä on hiilineutraaliuteen pyrkiessä ensimmäinen toimenpide ja vasta sen jälkeen aletaan laskemaan hiilijalanjälkeä ja kompensoimaan sitä.

Hiilineutraaliuden määritelmää: ”Kun jokin toiminta tuottaa saman verran päästöjä kuin niitä sidotaan ilmakehästä, puhutaan hiilineutraalista toiminnasta. Yritykset voivat saavuttaa hiilineutraaliuden vähentämällä päästöjään ja kompensoimalla sellaiset kasvihuonepäästöt, joita toiminnasta väistämättä aiheutuu ja joita ei voida muilla keinoin vähentää.” (Lähde 1) Eli Rakettitukulla pyrimme vähentämään päästöjä mahdollisimman paljon ja loppu kompensoidaan eli tällöin puhutaan hiilineutraalista yrityksestä.

”Yritysten ilmastotoimien ja -viestinnän yhtenäistämiseksi on kehitetty kansainvälisiä standardeja. Yleisessä käytössä olevat CarbonNeutral ja PAS2060 -standardit määrittelevät sitä, mitä hiilineutraalilla yrityksellä tarkoitetaan. PAS2060 -standardin mukaan hiilineutraalin yrityksen tulee olla vähintään oman toimintansa (eli scope 1:n ja 2:n) osalta hiilineutraali. CarbonNeutral -standardi vastaavasti edellyttää scope 1- ja scope 2 -päästöjen lisäksi myös joidenkin muiden päästölähteiden, kuten yrityksen tuottaman jätteen ja työmatkaliikenteen, sisällyttämistä hiilineutraaliuden tavoittelemiseen.

Green Carbonin hiilijalanjäljen laskenta perustuu aina GHG-protokollaan, jolloin niissä huomioidaan yrityksen tai tuotteen päästöt Scope 1, 2 ja 3:n osalta. Se antaa siis tarkan kuvan hiilijalanjäljen suuruudesta ja auttaa yritystä tunnistamaan merkittävimmät päästövähennyskohteet. Laskenta on ensimmäinen askel yritykselle, joka haluaa pyrkiä hiilineutraaliksi.” (Lähde 1) Meillä Rakettitukulla laskennassa on siis huomioitu myös scope 3 päästöt.

Hiilijalanjälkilaskelmamme pitää sisällään mm. sähkönkulutuksen (sisältäen sähkölämmityksen), liikematkustamisen, kuljetukset, jätehuollon, muovituotteet sekä ilotulitteiden käytön aikaiset hiilidioksidiekvivalentit päästöt. Laskelmassa on käytetty yleisiä päästökertoimia sekä CO2Eston selvitystyön pohjalta päästökerrointa ilotulitteiden käytön aikaisille päästöille.

sarjakuva. sarjakuva

Rakettitukun hiilijalanjäljen mittaus alkaa Kiinasta Shanghain satamasta ja päättyy siihen, että tuotteet käytetään Suomessa. Eli lyhentäen logiikka on, että kaikki se, mitä yhden vuoden aikana maahantuodaan, myös ammutaan ja tästä kokonaisuudesta syntyvä hiilidioksidipäästö yhdessä yhtiön muun toiminnan kanssa muodostavat vuosittaisen hiilijalanjäljen. Tosiasiassa kaikki maahantuotuja tuotteita ei myydä eikä käytetä saman vuoden aikana, mutta totesimme että tämä yleistys ei ainakaan aliarvioi syntyviä päästöjä.

Rakettitukun CO2-päästöt olivat vuonna 2022 yhteensä noin 672 tonnia. Tämä voi äkkiseltään kuulostaa paljolta, mutta jos sitä vertaa esimerkiksi yhden suomalaisen henkilön aiheuttamaan CO2-päästöön (10,3 tonnia, Sitra), se tarkoittaa noin 65 henkilön vuosipäästöjä. Merkittävää on myös huomioida, että valtaosa (yli 89 %) päästöistämme syntyy ulkomaan ja kotimaan logistiikasta, siitä kun tuotteet matkaavat Kiinasta Suomeen myyntipisteillemme, ja alle 8 % varsinaisesta ilotulitteiden käytöstä. Muusta liiketoiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä on loput noin 3 % hiilijalanjäljestämme, ja ne koostuvat mm. varastomme ja toimistomme lämmityskuluista, jätehuollosta ja liikematkoista.

Logistiikasta koostuu siis suurin osa hiilijalanjäljestämme. Toimintamme näiltä osin vastaa mitä tahansa tuotetta Kauko-idästä maahantuovaa ja myyvää tukkuliikettä. Koska logistiikan osuus on niin suuri yrityksemme hiilijalanjäljestä, on tänä vuonna päästöjen tarkastelemisesta ja tiettyjen päästöjen onnistuneesta vähentämisestä huolimatta kokonaishiilijalanjälkemme suurempi kuin edellisvuonna, johtuen suuremmasta tuotteiden maahantuontimäärästä.

Kun laskentamme oli saatu valmiiksi, oli aika lähteä metsästämään soveltuvia kompensaatiotapoja ja kohteita. CO2-kompensaatiomarkkina on osin vielä järjestäytymätön, joten oikean kumppanin ja sitä kautta luotettavien kompensaatiokohteiden valinta on tärkeä vaihe prosessissa. Yhteistyö- ja kompensaatiokumppanillamme Green Carbon Finland Oy:llä oli tarjottavanaan erilaisia standardoituja kompensaatiokohteita. Rakettitukun kompensaatiokohteiksi valikoitui varmennettuja kotimaisia metsäpohjaisia hiilinieluprojekteja (30 % kompensaatiosta) ja kansainvälisiä Gold Standardin sertifioimia metsänsuojeluhankkeita (70 %). Kompensaatio on nyt tehty ja alla Green Carbon Oy:n sertifikaatit.

hiilineutraali  kotimainen sertifigaatti. hiilineutraali ulkomainen sertifigaatti.

Päästöjen määrittämisen ja kompensoinnin jälkeen jää edelleen tehtäviä tuleville vuosille. Ensinnäkin on vuosittain syytä läpikäydä kriittisesti toimitusketjua ja arvioida löytyykö toimintatapojen muutoksia, joilla hiilijalanjälkeä voitaisiin tulevaisuudessa pienentää. Esimerkiksi saammeko pakkauskokoja muuttamalla pakattua tuotteet tiiviimmin merikontteihin tai voimmeko vähentää täydennystoimituskertoja myyntipisteisiin ennustamalla paremmin myyntiä, valikoimajakaumaa ja alkutoimituksen suuruutta.

Matkamme hiilineutraaliksi yhtiöksi on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Lopputuloksesta voimme olla kuitenkin ylpeitä. On ilo todeta, että Rakettitukku on Euroopan ensimmäisiä, ehkä jopa maailman ensimmäisiä ilotulitusyhtiöitä, jotka ovat hiilineutraaleja nyt jo kolmantena vuotena peräjälkeen.

Hanki siis ilotulitteesi hiilineutraalista Rakettitukusta, ja juhli vuodenvaihdetta iloisin mielin!

Lähde 1:https://greencarbon.fi/mita-tarkoitetaan-hiilineutraalilla-yrityksella-tai-tuotteella